ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
0000006607


Το επεισόδιο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα της αστικοποίησης, της μετανάστευσης και της εύρεσης εργασίας με στόχο την εκπλήρωση των αντίστοιχων ονείρων. Από τη μια πλευρά παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνιολογική ερμηνεία του φαινομένου της αστυφιλίας μεταπολεμικά στην Αθήνα και αφετέρου παρατίθενται οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν στην Αθήνα από την επαρχία και έφτιαξαν από την αρχή τη ζωή τους.

Πλήρης Τεκμηρίωση