ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ
0000006601


Επεισόδιο αφιερωμένο στη ζωή, τη δραστηριότητα και την πολύπλευρη προσφορά του ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ στα πολιτιστικά ζητήματα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.

Πλήρης Τεκμηρίωση