ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000064946


Άφιξη 80 σπουδαστών από τη ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ στην ΑΘΗΝΑ. Υποδοχή στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Πλήρης Τεκμηρίωση