ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000064917


Περιφορά της εικόνας της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση