ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1980
0000064596


Ο αρχαιολόγος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ παρουσιάζει σε ομάδα Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων τα νέα ευρήματα των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ, τους τρεις Βασιλικούς Τάφους. Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ απευθύνεται στους δημοσιογράφους στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και τους ξεναγεί στο χώρο των ανασκαφικών εργασιών.

Πλήρης Τεκμηρίωση