ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000064434


Συνέλευση στη Γενική Βιομηχανία Ζάχαρης παρουσία του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΕΠΕΛΑΣΗ. Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ κάνει δηλώσεις.

Πλήρης Τεκμηρίωση