ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000064416


Ο Διοικητής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), Καθηγητής ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ κάνει δηλώσεις για το έργο της ΕΤΒΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θεσμό των ομολόγων, και υπογραμμίζει την σημασία της ΕΛΛΑΔΑΣ ως πόλου έλξης επενδύσεων.

Πλήρης Τεκμηρίωση