ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000064415


Ο Διοικητής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), Καθηγητής ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου την έναρξη πώλησης των ετήσιων τραπεζικών ομολόγων. Διακρίνεται ακόμα ο Υποδιευθυντής της ΕΤΒΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση