0000006097 / 1.1.58.27
ΑΘΗΝΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΗΕPΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ S. S. SINAIA.

Πλήρης Τεκμηρίωση