ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ
0000000595


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, οι συνθήκες ζωής και εργασίας των βοσκών της ορεινής Ελλάδας.

Πλήρης Τεκμηρίωση