0000005813 / 1.1.35.269
ΑΘΗΝΑ. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΦΙΠΠΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση