Η ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
0000000578


Το επεισόδιο αυτό ασχολείται με τον τρόπο απόδοσης του ελληνικού τοπίου από σημαντικούς σύγχρονους έλληνες ζωγράφους. Οι ζωγράφοι, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ και ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ παρουσιάζουν τις ξεχωριστές προσεγγίσεις τους πάνω στο θέμα και εξηγούν τι σημαίνει για εκείνους το τοπίο στη ζωγραφική.

Πλήρης Τεκμηρίωση