ΠΥΡΓΟΣ-ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
0000056852


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο έργο του ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση