ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΕΣΤΟ
0000000566


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, ο υγροβιότοπος στον ποταμό Νέστο.

Πλήρης Τεκμηρίωση