0000055887


Επιμορφωτική εκπομπή σχετικά με τον Αθανάσιο Διάκο και την απεικόνιση ηρωικών στιγμών της ζωής του στην τέχνη.

Πλήρης Τεκμηρίωση