0000005207 / 1.1.52.148
ΦΑΛΗΡΟ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEROSPRAY ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΘΕΙ.

Πλήρης Τεκμηρίωση