0000005115 / 1.1.49.23
ΑΘΗΝΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση