0000005114 / 1.1.49.22
ΑΘΗΝΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση