0000005112 / 1.1.49.19
Το κατεστραμμένο κτίριο της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών στη γωνία των οδών Πατησίων και Στουρνάρη.

Πλήρης Τεκμηρίωση