0000005101 / 1.1.48.50
Μέλη του ΚΚΕ στην οδό Κοραή κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την Απελευθέρωση..

Πλήρης Τεκμηρίωση