0000004969 / 1.1.43.91
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση