0000004968 / 1.1.43.88
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ). ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση