0000004967 / 1.1.43.72
ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση