ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000048787


Τελετή αναγόρευσης του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΥΠΑΝΗ ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ προσφωνεί τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών και στη συνέχεια ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ εκφωνεί ομιλία με θέμα «Το ηρωικό ιδανικό στα ομηρικά έπη». Στην τελετή παρίσταται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση