Επεισόδιο:014 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ
0000004870


Η έννοια του «κλασικού» και τα γνωρίσματα του κλασικού στις διάφορες μορφές δημιουργίας στην αρχαιότητα.

Πλήρης Τεκμηρίωση