Επεισόδιο:024 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
0000004866


Παρουσίαση των κεραμικών από τη Βοιωτία, την Τανάγρα και τη Μήλο που φιλοξενούνται στο Μουσείο Κανελλόπουλου στην Πλάκα.

Πλήρης Τεκμηρίωση