Επεισόδιο:022 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΟΖΙΝΙ
0000004863


Παρουσίαση της καταστροφής του Παρθενώνα από τον Μοροζίνι και των αναστηλωτικών εργασιών για την αποκατάσταση του μνημείου.

Πλήρης Τεκμηρίωση