Επεισόδιο:005 AIDS Η ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
0000048011


Σειρά ντοκιμαντέρ που εξετάζει θέματα επιστήμης, πολιτισμού και κοινωνικού προβληματισμού, ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Το επεισόδιο αυτό αναφέρεται στη νόσο του AIDS.

Πλήρης Τεκμηρίωση