ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1955
0000004777


ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1955.

Πλήρης Τεκμηρίωση