ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1955
0000004777


Μαρτυρίες για τα βίαια επεισόδια εναντίον της ελληνικής κοινότητας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 1955.

Πλήρης Τεκμηρίωση