Επεισόδιο:025 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ
0000004772


Περιήγηση στις σημαντικότερες πόλεις της αιγαιακής Θράκης και παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής.

Πλήρης Τεκμηρίωση