Επεισόδιο:017 Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ
0000004770


Παρουσίαση των ανασκαφών στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης και των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Πλήρης Τεκμηρίωση