Επεισόδιο:010 ΠΕΛΛΑ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
0000004769


Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας και σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της πόλης.

Πλήρης Τεκμηρίωση