Επεισόδιο:020 Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
0000004767


Η ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο με οδηγό τα μνημεία της πόλης και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιόδου.

Πλήρης Τεκμηρίωση