Επεισόδιο:023 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
0000004763


Παρουσίαση των αντικειμένων της Συλλογής Σταθάτου, η οποία φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Πλήρης Τεκμηρίωση