ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930
0000047541


ΔΙΑΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΝ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διάτιτλοι για τους Α Πανελλήνιους Αθλητικούς Αγώνες της ΕΟΝ στο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (14-21/5/1939). (Το υλικό αυτό τεκμηριώθηκε από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)

Πλήρης Τεκμηρίωση