ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
0000004669


ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση