0000004634 / 2.1.418
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΜΕΤΩΠΟ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΠΟΥΡ ΟΓΛΟΥ. TO ΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΧΗΣ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΚΥΑΛΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΟΡΜΗΣΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση