0000004625 / 2.1.409
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΠΙΘΑΝΟΝ ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΩΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩ. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΥΨΩΜΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΕΔΙΑΔΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση