ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1940
0000046234


ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ -Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 28 ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΝ) Ταινία που παρουσιάζει τη δράση της Υπηρεσίας Αλληλεγγύης Μετώπου της Πρωτευούσης (ΠΥΑΜ), η οποία οργανώθηκε από την ΕΟΝ ΑΘΗΝΑΣ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940-41. Φαλαγγίτισσες και Φαλαγγίτες διενεργούν έρανο για τη συλλογή αντικειμένων για τους στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Σε κέντρα της ΠΥΑΜ τα αντικείμενα ελέγχονται και πακετάρονται για τη διανομή τους στους τελικούς αποδέκτες, ενώ μέλη του Λυκείου Ελληνίδων φτιάχνουν ρούχα για τους στρατευμένους. Φαλαγγίτισσες επισκέπτονται τους τραυματίες στο νοσοκομείο που στεγάζεται στο Αρσάκειο (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία) ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ. (Το υλικό αυτό τεκμηριώθηκε από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)

Πλήρης Τεκμηρίωση