0000004622 / 2.1.406
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση