0000004621 / 2.1.405
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. V ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΟΛΗΣ. ΟΠΛΙΤΗΣ (ΠΟΛΥΒΟΛΗΤΗΣ) ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΠΟΛΥΒΟΛΟ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΒΛΑΣΤΗΣΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση