0000004619 / 2.1.403
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΛΛΟΥΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση