0000004618 / 2.1.402
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ. ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση