0000004617 / 2.1.401
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση