0000004615 / 2.1.398
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΤΙΣΜΑ. ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ. ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση