0000004614 / 2.1.397
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση