0000004564 / 2.1.346
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση