0000004531 / 2.1.313
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. VI MEΡΑΡΧΙΑ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΥΨΩΜΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση