0000004490 / 2.1.243
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΦΙΠΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση