0000004476 / 2.1.222
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΧΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΡΕΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ. ΕΦΙΠΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση